Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-26

 

PRO och SPF har politiskt inflytande

Pensionärernas organisationer utgör en maktfaktor i svensk politik. Det framgår av David Feltenius' avhandling i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han har studerat PRO och SPF på central nivå och hur organisationerna har agerat under 1990-talet för att påverka regeringens politik.

"De krav som tillgodosetts har handlat om en statligt reglerad maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen, ett förstärkt tandvårdsstöd åt äldre, förbättringar av bostadstillägget, en återgång till tidigare beräkningsgrunder för pensionerna samt en viss kompensation till delar av pensionärskollektivet för pensionernas försämrade värdeutveckling under 1990-talet."

...."Organisationernas inflytande förklaras i avhandlingen med att de har tillgång till anställd expertis för att kunna bereda sina krav, att de representerar en viktig väljargrupp för de politiska partierna samt att de får uppmärksamhet för sina krav i massmedia."


Barbro Westerholm, förbundsordförande i SPF, presenterar på hemsidan aktuella siffror på politisk och ideell aktivitet hos äldre kvinnor och män inom förbundet och sammanfattar på följande sätt:

"Siffrorna talar sitt tydliga språk om jämställdheten i SPF. Trots att kvinnor dominerar i gruppen 65+ så har de inte samma inflytande som de jämnåriga männen. Man kan fundera över vad det innebär för intressepolitiken. I riksdagen kunde jag konstatera att när kvinnorna blev fler så kom frågor om liv, livskvalitet och hälsa högre upp på dagordningen."

Också den norska föreningen SeniorSaken uppvaktar sin regering och arbetar framgångsrikt för förbättringar av pensionärernas villkor. Man kan bl a läsa på deras hemsida att norska pensionärer redan idag har en långt större andel yrkesaktiva äldre än de flesta andra länder samtidigt som de vill höja pensionsåldern.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips