Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-27

 

Två kön - två åldrandekulturer?

Ett könsperspektiv på åldrande och äldreomsorg

En konferens med det här temat arrangerades år 2001 inom projektet Senior2005 (som det nu är alldeles tyst om. Remissvaren på utredningens förslag har varit inne sedan länge, men sedan har inget hörts). Informationen och tankegångarna som presenteras i den här 17 sidor långa konferensdokumentationen är fortfarande aktuella och i högsta grad läsvärda.

- "För den som bara vill läsa en enda bok om åldrandet rekommenderar jag "Sommarboken" av Tove Jansson. Det sade Merete Mazzarella i sin expose över litterära skildringar av åldrandet. Hon menade också att skönlitteraturen ger en djupare och rikare bild av att vara människa än vad samhällsvetenskaperna gör."

Innehåll:

Manliga och kvinnliga bilder av åldrandet i skönlitteraturen
Merete Mazzarella

- Jag vill inte ha en man på morgonen. Om manligt och kvinnligt i omsorgsarbetet, och om männens situation i en kvinnodominerad äldreomsorg
Anders Bergh.

Nästan-fattiga i det vittrande folkhemmet - Om ekonomisk utsatthet bland äldre kvinnor
Evy Gunnarsson

Under det rosa och blå täcket - Skillnader mellan äldre mäns och kvinnors hälsa utifrån tvillingstudier
Bo Malmberg

Genus sedd i åldrandets spegel
Greta Frankel

Grattis på pensioneringsdagen! Synen på mäns och kvinnors pensionärstillvaro i de massproducerade gratulationskorten
David Gaunt

Ansvar, kärlek och försörjning Om kvinnor och män anställda som anhörigvårdare
Ann-Britt Mossberg Sand

Sökord: åldrande


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips