Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-30

 

Mobiltelefonin viktig för räddningsarbetet

DN rapporterar idag att Sms-utskick i tisdags gav ett par tusen svenska namn på återfunna. Gensvaret på UD:s massutskick av sms-meddelande i katastrofområdena i Thailand blev mycket stort.

"Vi har fått in ett par tusen nya namn på överlevande, säger Claes Jernaeus på UD:s presstjänst till Göteborgs-Posten.

Sms-utskicket gjordes i tisdags till alla svenska mobilabonnemang i Thailand och abonnenterna uppmanades att höra av sig hem eller till ambassaden i Bangkok.

Det fångade upp många som rest själva till Thailand och som anmälts saknade. Tre som hörde av sig hade enligt Jernaeus samlat ihop namnlistor som de sammanställt och lämnat över till svenska myndigheter. Två hade hundra namn vardera på sina listor medan den tredje hade 400 namn. Det kan dock finnas dubbletter bland namnen.

Fortfarande saknas minst 1 500 svenskar i Thailand."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips