Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-28

 

Tsunami 26 december 2004

En informativ webbsida - Wikipedia, som ständigt uppdateras av alla som har tillgång till ny information - om katastrofen i Sydostasien, vars omfattning få kunde ana för bara ett dygn sedan.

Tragedins mänskliga uttryck och outsägliga lidande förmedlas här via ögonvittnen med kamera.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips