Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-28

 

Sökmotor för ljud- och videofiler

Singing FISH är en ny sökmotor från AOL (America OnLine) som söker fram ljud- och videofiler.Så här i juletider kan man ju t ex söka på Christmas Art (julkonst). Jag hittade då en länk till National Gallery of Art, USA. Här kan jag se en 1400-talsmålning - The Adoration, Tillbedjan, av Fra Angelico and Filippo Lippi, mycket kända italienska målare.

Videon väljer ut olika delar av konstverket och kommenterar dem på engelska i ca 3 minuter. Mycket sevärt! Den nya sökmotorn ger mersmak!|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips