Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-06

 

Det kom ett mail....

....Ett av hundratals av alla de slag. "Käre Mr Wifstrand"... skriver DNs ansvarige utgivare och chefredaktör på Trettondagen i sin krönika.

..."det är med den djupaste känsla av sorg, sympati och deltagande jag skriver till dig, som en av många runt om i världen som följer era ansträngningar med att återfinna så många semestrande svenskar som möjligt och som vill dela deras uttryck för chocken och sorgen över det stora antalet svenskar som uppenbarligen saknas, trots våra innerligaste böner om motsatsen.

Jag vet att Sverige är en nation av orädda resenärer, och det är troligt att alla i Sverige känner någon som semestrade i Thailand nu under vintersäsongen eller i något annat land vid Indiska oceanen och jag fruktar också att människor jag mött i Sverige eller utomlands mycket väl kan finnas bland de saknade....

....Du känner tveklöst någon som sörjer personligen. Låt dem veta att människor långt borta deltar i deras förlust."

Raderna är från Grant Barnes, en jurist i Los Angeles, Kalifornien.
Jag har aldrig träffat honom, aldrig haft kontakt med honom och vet inget om honom, fortsätter Jan Wifstrand.

.....Det är stort. Är detta inte det ultimata beviset för att vi lever i en ny tid?"


Länken leder till hela krönikan, där man också finner en länk till Grant Barnes brev till DN.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips