Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-06

 

Media Center - svensk version först i höst

DN rapporterar från den pågående elektroniska konsumentmässan i Las Vegas. Bill Gates planerar för att datorn skall bli hemmets centrala knutpunkt, ett nav som binder samman tv-tittande, musik, film, foto och inte minst kommunikation på Internet.

Men Bill Gates kom inte med några större nyheter på onsdagskvällen i Las Vegas. För att allt detta skall bli möjligt krävs tekniken i Microsofts Media Center och Sverige får vänta länge på en svensk version.Mässan visar upp cirka 50.000 prylar för den teknikfrälsta och BBC News har bilder
på de hetaste. För den som har trådlöst nät hemma för alla sina prylar kan säkert den integrerade, läckra fjärrkontollen NevoSL från Universal Electronics vara något att spara till - för den kostar ca 5.500 SEK.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips