Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-02

 

"Fotografier identifierar händelser""Fotografi är framför allt ett sätt att se." Susan Sontag, USA:s mest inflytelserika essäist under efterkrigstid och samtidigt Sverigevän och medarbetare i DN sedan 1970-talet, avled i tisdags, en dag efter det att flodvågens katastrofala effekter i Sydostasien började anas och bilder kablades ut över världen.

Dagens Nyheter publicerade den 30 december 2004 flera artiklar av och om henne, bland annat hennes "skissartade och provisoriska sammanfattning av sin livslånga reflexion över fotografiets mysterium" - en kort artikel i 14 punkter.

"Enligt den moderna erfarenheten måste det finnas bilder för att något ska bli "verkligt". Fotografier identifierar händelser. Fotografier förlänar händelserna betydelse och gör dem minnesvärda."

Artikeln fick för mig en helt ny innebörd, när jag läste om den med den senaste veckans bilder på näthinnan - förödelse, överlevande,bistånd.
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips