Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-02

 

Hemtjänsten utan tid för social kontakt

I dessa dagar med all uppmärksamhet inriktad på behovet av att ge tid, närhet och inlevelse för att stödja alla med fruktansvärda upplevelser från flodvågskatastrofen, uppmärksammar DN en utredningsrapport som publicerats under det gångna året inom Stockholms Läns Landsting om hemtjänsten. En angelägenhet på nära håll med skriande behov av andra ekonomiska prioriteringar än vad som gäller idag.

Åsa Hellberg och Kjell Engblom har båda tjugo års erfarenheter från äldreomsorgen och beskriver nu i rapporten "Den undanskymda vrån" hur hemtjänstarbetet har förändrats från mänskliga möten till dagens tidsplanerade löpandebandarbete - utan tid för vårdbiträdena att ta hänsyn till individuella skillnader eller olika behov hos de äldre.

"Det finns ett stort glapp mellan planerare och chefer å ena sidan och vårdbiträden och vårdtagare å den andra. De talar inte samma språk, menar Åsa Hellberg och Kjell Engblom som är kritiska till att marknadstänkande tagit sig in i hemtjänsten.

Uppifrån framstår hemtjänsten som en modern serviceverksamhet, styrd av beställningar, kontrakt och arbetsscheman. Vårdbiträdet är en utbytbar servicearbetare som ska leverera avtalade tjänster och pensionärerna är konsumenter.

Satsa mer pengar på hemtjänsten, lyssna mer på vårdbiträdena och bevilja alla vårdtagare tid för social kontakt, är några förslag från Åsa Hellberg och Kjell Engblom."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips