Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-07

 

Enkel varningsteknik finns...

....men har inte tagits i bruk. I Holland kommer under mars 2005 ett varningssystem att införas på försök rapporterar New Scientist. Det bygger på en funktion som finns inbyggd i de flesta GSM-mobiler. Lokalt inom en bestämd region - som kan vara mycket stor - kan textmeddelanden sändas ut på en kanal som är skild ifrån mobilsamtalen. Det enda som krävs är en PC som är installerad hos mobiloperatören som sänder ut textmeddelan-dena. Användarna behöver bara sätta på den här funktionen i mobilen.

Det går också att vända på kommunikationen. Människor i nöd kan sända textmeddelanden och snabbare få hjälp.

Vid toppmötet i Jakarta, Indonesien, kräver nu ledarna att ett system med tidig varning för lokalbefolkningen installeras. Men det räcker inte med ett avancerat system av sensorer som varnar för jordbävningar. Det krävs också en infrastruktur som kan föra ut informationen direkt till människorna i riskområdena. Och det är viktigt att utbilda människorna hur de skall agera vid larm. Vi har ju sett under de gångna veckorna hur informationen fastnade på vägen, när nyckelpersoner inte handlade tillräckligt snabbt.

Tekniska varningssystem måste alltså kompletteras med snabba system som informerar människor om faran!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips