Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-06

 

Vi vill alla delta....Flygfoto av stranden Marina nära Madras, Indien, efter flodvågskatastroferna - TIME Magazine

"Att betrakta verkligheten utifrån vissa samlande idéer har den fördelen att det ger form åt våra erfarenheter"

Susan Sontag - 14 punkter om fotografi och upplevande

Med TV-filmens och fotografiets hjälp krymper världen och vi kan delta utifrån våra förutsättningar. Här bildspel från Indien, från en veckas helvete i Sri Lanka, från en världsdel i ruiner och från hjälpen som når vissa delar av Acehprovinsen.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips