Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-26

 

Det intelligenta hemmet

Många tekniska produkter kan vara röststyrda med enkla kommandon. Men tekniken att kommunicera på ett djupare plan med tekniska apparater finns än så länge bara i vår fantasi. Peter Ljunglöf, doktor i datalingvistik vid Chalmers i Göteborg, arbetar bl a för att det i framtiden ska kunna bli verklighet.

Kunskapskanalens Vetenskapslandet visade nyligen en videofilm på knappt fem minuter om hur det talade språket kan användas för att styra utrustningen i hem, bilar mm.

Videofilmen kan ses som webb-tv med RealPlayer eller med Windows Media Player där man kan välja snabb eller långsam uppkoppling.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips