Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-26

 

Man tager vad man haver....

..... och får snabbt fantastisk hjälp av Google och ResearchBuzz.

Jag skrev in vad jag hade i kylskåpet (på engelska): minced meat, eggs, rootbeet och tryckte på knappen Grab A Recipe.

Och fick då 92 receptförslag från Cooking With Google.

Receptförslag från hela världen. Man kan behöva fylla på med fler ingredienser, men det här öppnar fantastiska möjligheter för alla matintresserade som vill förnya sig.

Fotokälla: Appetizer plateMixed appetizers at Laka Leke, Nyuh Kuning, Bali, Flickr.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips