Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-01

 

Förödande kritik mot Apotekets nya webbsida

24timmarsbloggen har undersökt Apotekets nya hemssida utifrån de standarder för användbarhet som nu gäller - Vägledningen 24-timmarswebben 2.0. Och de finner att det är mycket som blivit fel. Läs deras egen beskrivning!

Vi får nu se hur snabbt 24-timmarsbloggens kritik medför ändringar på Apotekets webbsida! Snabbt är min gissning! Mot bakgrund av kritiken mot 24-timmarsdelegationens egen nya hemsida som omedelbart drogs tillbaka för omarbetning. Det blir dyrt att inte göra rätt från början.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips