Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-02

 

Modern svensk konst på webben

ART.SE är en digital utställning och konstförmedling på Internet. Genom att fylla i ett formulär om konstform/teknik, inriktning, färgstämning m m kan man söka sig fram till konstverk att njuta av på webben (klicka på målningen för större storlek) eller köpa direkt från konstnären. Skriv in pris 1000 som minimipris och 40000 som maximipris så visas de flesta konstverken i ARTs databas.

Konstverk: "Besöket - Grekland III" av konstnären Matheo Yamalakis
via Klick!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips