Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-01

 

Apotekets nyhetsrapportering läggs ned

"Rapporteringen av medicinska nyheter på Apotekets webbplats kommer att upphöra. Ett beslut är fattat om att lägga ned nyhetsrapporteringen, det är dock ännu oklart när det kommer att ske.

Efter över tre års publicering av medicinska nyheter på Apotekets webbplats har Apotekets VD Stefan Carlsson fattat beslutet att lägga ned verksamheten. Orsaken är att det inte anses möjligt att bedriva en obunden journalistisk nyhetsförmedling i den framtida marknadssituation som Apoteket förbereder sig för."


Man hitttar den här tjänsten under knappen Rådgivning -> Leva med läkemedel. Här finns ett artikelarkiv och många sjukdomsdiagnoser att välja bland. Passa på att läsa artiklarna så länge som de finns tillgängliga på nätet!

"Nyhetsförmedlingen har varit mycket uppskattad av sina läsare. Närmare 39000 bekräftade prenumerationsanmälningar är just nu registrerade till de 16 olika elektroniska nyhetsbrev som distribueras gratis till prenumeranterna."

[via DN]


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips