Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-31

 

Medicinsk information på nätet

Många förbereder sina läkarbesök genom att besöka webbsidor med medicinsk information, t ex InfoMedica, Vårdguiden, Netdoktor.se, FASS för information om medicin och behandlingar, Apotekets hemsida.

Dagens patienter kan själva bli experter på sin sjukdom och vara mer pålästa om vård och behandlingar när de träffar sin läkare. Forskare på Göteborgs universitet har undersökt hur patienterna använder webben för att få kunskap men också få kontakt med andra i samma situation via patientnätverk.

Se en fyraminuters video från Vetenskapslandet. Eller läs rapporten från webbundersökningen som är på 11 sidor.

Gör alltid en värdering av vem som står bakom den medicinska information och hur tillförlitlig och aktuell den är när du söker medicinsk information på nätet. Tidningen Apoteket har gett ut några goda råd.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips