Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-27

 

Opinion för Hem-PC till fler grupper

"Dataföreningen, IT-Företagen och II-Stiftelsen, vill vidga hem-pc-reformen till grupper i samhället utan tillgång till dator" skriver Computer Sweden.

I onsdags hölls ett seminarium om e-Sverige och hem-pc-frågan kom att få hög prioritet.

IT-Företagens vd Ylva Hambraeus Björling, som också är ordförande i regeringens it-politiska strategigrupp, var moderator och hon är övertygad om att hem-pc-reformen har varit bra för Sverige och att den måste utvidgas till att omfatta fler grupper i samhället. Statskontoret håller på med en utredning men den hinner inte bli klar till IT-propositionen i sommar.

"II-Stiftelsens generalsekreterare, Olof Hallström, vill se att fler grupper får del av hem-pc.

- Cirka 1,8 miljoner vuxna människor står utanför it-samhället. Det har Sverige inte råd med och det måste nästa steg av hem-pc-reformen adressera. Undersökningar visar att folk som har en dator i hög utsträckning också använder e-tjänster. Så det finns enorm besparingspotential genom hem-pc:n, säger han."


Det ljusnar kanske för seniorerna! Många bland de 1,8 miljoner vuxna som nämns är just seniorer, som varken fått IT-kunskaper genom sitt arbete eller sett något behov för en dyr dator. Men i takt med att samhällets tjänster blir elektroniska - e-recept, internetbanker, e-handel m m - utesluts stora grupper, om inget görs snabbt.

I februari i år upplät Computer Sweden hela ledarsidan till ett mycket kraftfullt upprop riktat till regeringen - Överbrygga IT-klyftan nu! Undertecknare av uppropet var Dataföreningen, Folkbildningsförbundet och inte mindre än fem stora pensionärsförbund och även några andra organisationer.

Hämtat ur artikeln: "De som står utanför e-samhället kommer inte igång. Tekniken förutsätter baskunskaper som många inte ens känner till - och ännu mindre hur de ska lära sig."

Det handlar alltså inte bara om datorer. Ett gigantiskt folkbildningsarbete står för dörren! Många behöver få vägledning ut i cyberrymden på Internet och upptäcka att datorn via epost kan underlätta kontakten med barn och barnbarn - ja, öppna upp en helt ny värld från vardagsrummet!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips