Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-29

 

Vård som konst - Yrkeskunnande i vården

Dramaten ger en föreställning i kväll Vård som konst. Skådespelaruppläsning interfolieras av vårdfilmer med efterföljande panelsamtal. Föreställningen bygger på Lotta Victor Tillbergs avhandlingsarbete vid KTH om yrkeskunnande i vården. Läs mer om Dialogseminarierna.

Medverkande: Marie Göranzon, Anna Pettersson, Maria Sundbom, m fl.

Tornrummet den 29 maj kl 18.00 - 19.45.

"Kan man lära sig människokännedom? Den praktiska kunskapens kännetecken är omedelbarhet. Här och nu krävs en handling som inte kan göras varken senare eller tidigare. Dessa realtidens villkor gäller för både vårdpersonal och skådespelare. I mötet med patienten eller publiken står allt på spel. Det gjorda kan inte göras ogjort. Hur utvecklas ett sådant yrkeskunnande?

Lotta Victor Tillberg, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan i ämnet Yrkeskunnande och teknologi, utforskar i sitt avhandlingsarbete analogin mellan vårdpersonal och skådespelare. Under två år har hon med filmkamera följt vårdbiträden i äldreomsorgen."


via Helle Kleins blogg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips