Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-18

 

Nelson Mandela fyller 87 år

BBC News gratulerar med ett bildspel med ljud (på engelska) på 3,5 minuter med återblickar på hans liv och kamp mot apartheid.

Hemsidan hos Nelson Mandela Organisationen Living the Legacy ( ung. Livsuppgiften ) innehåller bland annat hans tal (krävs registrering) och information om hur hans födelsedag firas i Syd-Afrika under perioden 11 - 23 juli 2005.

Organisationen verkar för hans idéer om konfliktlösning, bekämpning av fattigdom och ohälsa enligt uppdraget:

"In its commitment to conflict resolution, to the removal of poverty as well as improving the health of the public, especially in regard to terminal diseases, the Foundation has joined those organisations that bring hope to many people in our country and possibly beyond our borders".

Nelson Mandela


Bildkälla: Nelson Mandela Foundation


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips