Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-16

 

Importera CD- och DVD-skivor själv!

Lars Olofsson tipsar om hur man kan direktimportera CD-skivor och slippa prishöjningen från och med juli 2005.

Importera själv! Om man nu inte tycker detta är rättvist kan man utnyttja sin rätt att som EU-medborgare handla fritt över nationsgränserna. Eftersom privatimport inte är avgiftspliktigt sparar man dessutom ganska stora pengar på att importera själv. Min favoritbutik ärWeSellCD i Tyskland som levererar på ett par dagar. De lägger på svensk moms och skickar skivorna med vanligt postförskott. Lagligt, korrekt, och billigt.

Läs hela artikeln!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips