Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-29

 

Wikibok om de stora kattdjuren

Jaguar Här finns en gratisbok på nätet om de stora kattdjuren att titta på tillsammans med barnbarnen eller njuta av för egen del.

Välj att titta på pdf-filen - länken "Print Version (PDF)". Detta är en bokversion på 16 sidor med fina bilder på kattdjuren och text på engelska om djurens liv. Man behöver ju bara titta på de vackra djurfotona.

WikiBooks ger ut många böcker på engelska (och på många andra språk, men på svenska finns det bara 20 böcker). Det speciella med Wiki är att varje läsare kan komplettera boken utifrån sina egna kunskaper. Man författar tillsammans.

Mest känt är uppslagsverket Wikipedia som tillkommer genom att alla kan bidra. Det finns också en redaktionskommitté som granskar.

Bildkälla: Wikimedia


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips