Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-19

 

Digitalisera kära minnen som riskerar bli otillgängliga!

Plustek OpticFilm 7200 scanner Har du länge tänkt att du skall rädda några av favoritskivorna från LP-tiden, men väntar på bästa tips hur du skall göra det? Du har säkert också ljudkasetter som du skulle vilja lämna vidare till yngre generationer. För att nu inte tala om alla diabilder när barnen var små, mor- och farföräldrarna var på besök, minnesrika resor m m.

Pär Rittsel har undersökt marknaden och ger värdefulla tips på vilken utrustning man kan köpa för att göra jobbet lättare och roligare. Det behöver inte kosta mycket.

Du får också några kloka råd inför starten - för det kan bli ett tidskrävande jobb, om du inte sovrar i den analoga banken av minnen.

Computer Sweden: Från vinyl, kasett eller diabild till digitalt - Digitalisera dina favoritminnen

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips