Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-21

 

IT - Digitala klyftor eller gräsrotsdemokrati?

Detta är en debatterande skrift som Lars Ilshammar, historiker vid Örebro universitet, har skrivit för LOs småskriftserie, 2003, om teknikens utveckling under de senaste 10-15 åren och dess påverkan på demokratin. Lars Ilshammar menar att den "digital klyftan" i världen mellan rika och fattiga länder finns också i Sverige och i andra rika länder, och tendensen är att den ökar. Klyftan består i att tillgång och användning av datorer och Internet är skiktad utifrån bland annat klass, kön och etnicitet.

Därför är utvecklingen av den nya, billiga multifunktionskommunikatorn för tredje världen PCtvt så viktig, och man förstår att nyheten har spridit sig som en löpeld på Internet.

Här ett kort avsnitt ur Ilshammars skrift:

"Den kanske mest oroande aspekten av den digitala klyftan är framväxten av vad Manuel Castells kallar den "fjärde världen" (M. Castells: Nätverkssamhällets framväxt. Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Band I, 1999).

Castells noterar att även fattigdomen har blivit oberoende av regioner och nationer, och idag återfinns överallt. Den fattige, arbetslöse eller onödigförklarade som inte platsar i informationsålderns kompetenskatalog har därför mera gemensamt med andra fattiga/arbetslösa/onödigförklarade på andra sidan jorden, än med medel- och överklassen i sitt eget land.

Det kan se ut som en historisk paradox att det nya nätverkssamhället närmast leder tanken till 1800-talet: gamla samhällsklasser upplöses, en ny produktionsordning begär företräde och fattigdomen blir synlig på nytt mitt i välståndet."
(sid 12 av 19)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips