Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-20

 

PCtvt har väckt stort intresse världen över

Ny Teknikskriver om en "Ny pc för u-länder kraftigare än forskardator"

"I ett samarbete med Microsoft och pc-tillverkaren TriGem utvecklar en indisk forskare en pc för tredje världen. Datorn ska kosta under 2000 kronor och innehålla nästan allt - teve, dvd-spelare, videotelefoni och trådlös uppkoppling. En analfabet behöver en kraftigare dator än en filosofie doktor."

Förväntningarna är höga - går det att utveckla en billig och kraftfull utrustning så att den digitala klyftan kan överbryggas snabbt och billigt? Så att länder med stora befolkningsgrupper kan få del av utbildning via TV och video, där språket anpassas efter lokalbefolkningens förutsättningar?

Det verkar som om man är lösningen på spåret!!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips