Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-22

 

Offentlig@rummet

Det händer mycket för närvarande som rör offentliga e-tjänster. Efter konferensen Offentlig@rummet i Eskilstuna 2-4 juni 2004 finns det nu presentationer att läsa i Statskontorets innehållsrika tidning Öppna System.

..."Det "fjärde stegets" stora utmaning är hur vi ska kunna förvandla en uppsättning av självständigt ledda 24-timmarsmyndigheter till en sammanhållen och kostnadseffektiv elektronisk förvaltning".... skriver Statskontorets GD Knut Rexed om i ledaren och fortsätter....

...." Arbetet har inletts. Det bedrivs med full respekt för den svenska förvaltningsmodellen, ...och kommer därmed att skilja sig från många andra länders. Där de skapar centralt styrda hierarkier bygger vi ett fungerande nätverk. Där de skapar enhetliga plattformar bygger vi på kommunikation, utbytbarhet och frivilligt utnyttjande av gemensamma basfunktioner...."

Eva Fernvall, ordförande i 24-timmars-delegationen informerade om deras kommande äldresatsning - Din Personliga Sida - webbsidor med offentlig information och med personliga e-tjänster. Annan teknik än enbart internet måste utvecklas enligt henne för att tillgodose ovana användares behov. >>sid 20

För att bygga broar över de digitala klyftorna bröt Ingrid Atlestam en lans för de omkring 1500 folkbiblioteken.
"...De borde kunna användas bättre för att utbilda i datorkunskap. Minst lika viktigt är att utbilda i informationskompetens, att kunna förstå informationen, veta var den finns tillgänglig".... >>sid 24

Här finns också en artikel - Informationstekniken i välfärdens tjänst - skriven av personer som kan få saker att hända i det offentliga samhället - Gunnar Lund, Lars-Erik Lövdén, Eva Fernvall, Ilmar Reepalu, Lars Isaksson. Artikeln har man tidigare kunnat läsa förkortad i Sydsvenskan. >> sid 32

Guldlänken gick till Stockholms läns landsting för den bästa e-tjänsten "Mina Vårdkontakter"Vårdguiden, en redan tidigare prisbelönt e-tjänst. Juryn menade "att den har väsentligt förbättrat medborgarnyttan av en tjänst som i vardagen är svårnådd. Det finns en tydlig kommunikation, interaktion samt återkoppling till den enskilde individen."

Om du är intresserad av den pågående utvecklingen av offentliga tjänster, finns det alltså mycket att läsa på nätet.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips