Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-22

 

Informationens våldsamma kraft!

Det är som en präriebrand! Men på webben! När det händer något nytt och "hett", sprids det oerhört snabbt.

Jag - liksom många andra - hittade för drygt två dygn sedan en spännande artikel i New York Times om en billig och kraftfull kommunikationsutrustning för tredje världen - "Trying to Take Technology to the Masses".

När jag gjorde en sökning med Google på nätet den 19 augusti på kvällen fick jag 543 träffar. Nu i kväll, två dygn senare, får jag 1.220 träffar.

Fantastiskt! För utrustningen verkar vara oerhört spännande! Och vad fascinerande det är att ta del av denna obändiga kraft hos en nyhet på webben. Den måste bara ut!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips