Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-28

 

En patient, en journal

Äntligen ett konkret resultat - journalträsket inom vården börjar rensas upp! Computer Sweden informerar om att Stockholms Läns Landsting redan nu under år 2005 skall se till att hälften av alla vårdenheterna är sammankopplade, resten senast år 2007. Vården inom kommunerna kommer också att innefattas i det här gemensamma systemet. Mer än en femtedel av Sveriges befolkning berörs av de här planerna på effektivisering.

Ylva Johansson lovordar satsningen och hoppas att alla parter får med sina önskemål, när de diskuterar sig samman i den IT-strategiska gruppen som arbetar med vårdfrågor.

Källa: Computer Sweden - artiklarna kräver webbkod.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips