Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-27

 

I Norge satsar myndigheterna på seniorer och IT

Artikeln "Data-revolusjon for helse-Norge" visar att det händer mycket inom Norges motsvarighet till 24-timmarsmyndigheten. I artikeln berättas att sex kommuner kommer att delta i sex olika hälsovårdsprojekt med IT.

I Aftenpostens nättidning kan man läsa att e-tjänsten MinSide - Personlig medborgarportal - har blivit något fördröjd p g a problem med e-signatur. E-signatur är en elektronisk signatur - eID - som baseras på en elektronisk identitet och den skall gälla på samma sätt som en vanlig underskrift. Norge satsar nu på att snabbt komma ifatt föregångslandet Kanada när det gäller offentliga tjänster på nätet.

I Sverige föreslås att de e-signaturer som redan används idag av banker och myndigheter också skall användas av 24-timmarsmyndigheten.

Norska Seniornett har på sin förstasida många IT-artiklar som säkert skulle intressera också svenska seniorer, t ex om den snabba tillväxten av Internet, om ökningen av bredbandskunder, om mobiltelefonen som blir en mobil dator eller andra artiklar som finns i arkivet.

Norska Seniornett visar också med färgglatt diagram hur besöksfrekvensen på deras hemsida har fördubblats sedan år 2003. Man får tillgång till hela statistiken och kan t ex se vad besökare har varit intresserade att läsa.

Seniornett har under året startat sex lokala klubbar med IT-utbildning under trivsamma former för seniorer - målet är 50 klubbar under år 2005. Föreningen stöds ekonomiskt sedan tidigare av flera departement men också av några företag.


I Norge har man vid flera tillfällen satsat på att ta fram en gratis CD-skiva med datainformation på "lett norsk" med enkla övningar.

"Du får opplæring i bruk av mus og tastatur, skriving, søk på Internett og bruk av e-post. Øvelsene er enkle. Vår erfaring er at mange kommer i gang med å bruke data etter å ha vært gjennom slike opplæringsprogrammer."

"Søk lurt" är ett utbildningssida, där man lär sig söka på internet med hjälp av exempel. Man lotsas på ett trevligt och instruktivt sätt framåt och skall själv göra sökningen med hjälp.

Kan vi hoppas på att våra svenska myndigheter snart får upp ögonen för att seniorer är en stor grupp som behöver få del av IT-samhället - på sina egna villkor? Förhoppningsvis kan det stora uppropet från bl a många pensionärsorganisationer nyligen öppna upp för en dialog med regeringen om IT-framtiden för seniorer!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips