Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-24

 

60 miljoner till nya offentliga e-tjänster

Nu satsar Vinnova på sex offentliga e-tjänsteprojekt. De statliga utvecklingspengarna uppgår till 21 miljoner och sedan satsas dubbelt så mycket av medfinansiärerna. Ett tillskott som förhoppningsvis kan skynda på utvecklingen av e-tjänster.

- "Det är viktigt att det kommer fram e-tjänster från offentlig förvaltning som verkligen är till nytta för medborgare och företag, säger Madeleine Siösteen Thiel, VINNOVA."

E-tjänster för Sambruk får 3 miljoner kronor för samverkan mellan 30 kommuner i Sambruksplattformen där man samordnar utvecklingen av kommunala e-tjänster, så att de kan användas av många kommuner.

"Offentliga e-tjänster är de elektroniska tjänster - tillgängliga till exempel via Internet, TV eller mobil - som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. E-tjänsterna kan till exempel innebära snabbare hantering av ärenden, stöd för demokratiska processer och andra former för ökat inflytande, förenklad organisation och en nätverksförvaltning som förenklar myndighetskontakterna för enskilda och företagare. Flera av de beviljade projekten kommer att presenteras under konferensen Offentlig@ rummet i Linköping den 8-9 juni."

via Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips