Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-17

 

Få finalister till Guldlänken

Finalisterna i Guldlänken håller inte måttet skriver Computer Sweden, när åtta finalister presenteras bland de 28 tävlande. Juryn anser dock att finalisterna bara har kommit halvvägs. Inget av bidragen följer till fullo de riktlinjer och standarder som finns för webbutveckling.

Varje år sedan 1999 delas Guldlänken ut under Offentlig@rummets konferens i juni i Statskontorets regi. Tävlingen korar de organisationer inom den offentliga förvaltningen som har kommit längst i arbetet med att utveckla e-tjänster. I år finns det två klasser - Bästa e-tjänst och Bästa samverkan. Vinnare i Guldlänken går i år dessutom automatiskt vidare som finalist i den stora internationella tävlingen Stockholm Challenge.

24-timmarsmyndigheten dras med svårigheter - oklara mål, tungarbetad samverkan mellan myndigheter, trögheter i systemet och svårigheter hos myndigheterna att leva upp till de användbarhetsspecifikationer som skall gälla för e-tjänster, så att funktionshinder inte skall lägga hinder i vägen för oss medborgare att utnyttja e-tjänsterna.

Vi seniorer kan konstatera att det är flera av de e-tjänster som nu har nominerats som vi kan ha nytta av -
- Personligt konto; PPM Premiepensionsmyndigheten
- minpension.se; SPV (Statens Pensionsverk)
- Expertsvar; Vetenskapsrådet
- Trafiken.nu i Göteborg, Skåne och Stockholm; Vägverket, Region Stockholm

Förra året var Vårdguiden, som utvecklats av Stockholms Läns Landsting, en av vinnarna.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips