Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-18

 

Moderna Museet i NY på webben

Moderna Museet i New York öppnades på nytt för ett halvår sedan efter en genomgripande om- och nybyggnation.

Det här stora muséet visar sina kollektioner på nätet - en fantastisk samling med samtidskonst. Man kan se sex konstföremål i taget i samma fönster och njuta av de verk som man tycker speciellt mycket om genom att klicka på dem så att de blir större. Hela 85 sådana "fönster" med konst finns med i bildspelet.

Inte nog med det! Här finns också gallerier för arkitektur och design, teckningar, fotografi, illustrerade böcker samt film och media. Bredbandsuppkoppling underlättar när man vill njuta av all denna rikedom.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips