Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-16

 

Det fria ordet gäller inte för alla....

I slutet av februari 2005 genomfördes en stor internationell manifestation för att uppmärksamma att bloggande journalister i vissa länder lever farligt och sätts i fängelse på lång tid utan möjlighet att försvara sig.Jag ser nu idag att en av de iranska journalisterna, som manifestationen i februari var ett stöd för, har känt sig tvungen att ta till hungerstrejk i det iranska fängelset. Mojtaba Saminejad kämpar för en rättighet som vi tar som självklar. Det fria ordet är farligt för regimer som själva vill ha privilegiet att tolka verkligheten. Dagens bloggmöjligheter, att skriva och nå läsare på internet, utgör ett stort hot för regimer som inte vågar gå i svaromål med sina kritiker.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips