Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-23

 

Aldrig för sent att börja träna!

Träning bra för äldre. "När man blir äldre förlorar man muskelceller. Varför är ännu inte klarlagt, men att man med träning både kan bygga på och nybilda muskelceller har forskare vid Lunds universitet kommit fram till. Så träning ger resultat, även om man börjar bli lite till åren kommen. Intervju med Jan Lexell, forskare i idrottsmedicin."

Välj en spelare för att se det här videoinslaget på cirka 4 minuter från Vetenskapslandet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips