Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-23

 

Expedition Sibirien 2004

Så har de nu lyckligt kommit tillbaka från Sibiriens kyla! Dalmasarna Mikael Strandberg och Johan Ivarsson som berättat om sina fantastiska äventyr under den långa expeditionen med otroligt gedigen rapportering på webben från starten i Moskva den 17 juli 2004 till återkomsten till Moskva den 1 maj 2005.

Nu blir det TV och radio, föreläsningar och böcker att skriva. Så att vi alla skall kunna ta del av deras strapatser och äventyr.

deras hemsida finns alla reportagen och en mycket stor uppsättning fotografier. Svenska texter finns oftast efter de engelska texterna.

Anledningen till att vi kunnat få så detaljerad information är att Human Edge Tech varit deras sponsor och försett dem med kommunikationsutrustning. Företaget har specialiserat sig på expeditioner till Himalaya, Arktis och Antarktis och har mycket vackert och spännande på sin hemsida.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips