Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-19

 

Alarmerande om 24-timmarssamhället

"Sverige är faktiskt bäst i Europa enligt EU-kommissionen. Men ärligast är att beskriva den som en flopp.

Service och demokrati förbättras i snigeltakt om man jämför med den ursprungliga tidtabellen. Kostnaderna skjuter i höjden i stället för att minska. De pengar som it-stöd i administrationen skulle frigöra för förbättringar av kärnverksamheterna, har få sett röken av."
.....

"Vällovlig reform riskerar drunkna i it-träsket" är rubriken på artikeln. Ord och inga visor som uttrycks av seniorreportern Sven-Gunnar Johansson i Dagens Samhälle, kommunernas och landstingens tidning. Vi kan läsa artikeln när han gästar 24timmarsbloggen som bevakar utbyggnaden av 24-timmarsmyndigheten.

...."Det är behoven - inte systemförsäljarnas svada - som ska avgöra it-satsningarna. Och behoven måste bedömas i ett större perspektiv än den enskilda förvaltningens.

Men bryr sig ledande politiker om det? Nej."


Läs hela artikeln på nätet! 24timmarsbloggen har mycket annat som också är läsvärt om utbyggnadsplanerna i samhället med e-tjänster!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips