Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-17

 

Porträttfoton att lära av

Den kunniga porträttfotografen lyckas fånga själen hos den som fotograferas. Sedan början av året är Steve Pyke huvudfotograf hos The New Yorker.

Man kan se några av hans porträtt på webben som bildspel - och klicka sig vidare med Next. Om du blir intresserad finns här mer att titta på.

via Det perfekta tomrummet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips