Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-16

 

En bärbar till alla barn i tredje världen!

Och det till ett pris under tusenlappen! Det är det kända MIT Medialab vid Massachusetts Tekniska Universitet som har utvecklingsidéerna. Här finns kraftfulla personer som Nicolas Negroponte och Seymour Papert - den senare forskaren gjorde banbrytande program på 80-talet för att barn skulle förstå matematik - de fick styra en mekanisk sköldpadda på golvet och lärde sig hur vinklar fungerar och mycket annat.

Computer Sweden skriver idag att labbet nu tar fram en bärbar dator som skall massproduceras och sedan distribueras ut till skolmyndigheterna i Kina och andra intresserade länder. Pilotprojektet leds av FN och syftet är att ta fram billiga datorer som ska kunna säljas till skolmyndigheterna i tredje världen. Kina beräknas beställa mer än tre miljoner datorer av de nya modellerna och Brasilien mer än en miljon.

Datorerna kommer att kunna drivas med solceller och vindkraft (elektricitet finns inte överallt), de utvecklar en ny typ av billig bildskärm (det är ännu inte klart vilken lösning de väljer), Linux blir systemprogram och allt onödigt skalas bort. Datorerna har trådlös uppkoppling, kopplas samman i nätverk, kan fungera som mobiltelefoner och kommer naturligtvis också att kunna kopplas upp mot internet. Datorerna får en 500MHz-processor från AMD och en hårddisk på 1 GB (inte särskilt stor).

Tre stora jättar är engagerade i det här projektet - Google, AMD och News Corp i starten. Utvecklingsarbetet pågår för fullt under det kommande året och sedan hoppas man kunna börja rulla ut miljontals datorer i slutet av 2006 och början av 2007.

Barnen skall redan tidigt under sin skolgång få en egen dator som ett verktyg för tanken - att kunna rita, räkna, skriva och spela spel med.

Minnesgoda läsare kommer kanske ihåg ett likartat projekt vid Carnegie Mellonuniversitetet - PCtvt. Det pågår nu en utprövning i Indien av den lilla datorn. Tankarna i projekten är likartade. Men utformningen något olika.

Svenska lärare önskar fler datorer till både elever och lärare men finner att staten inte är intresserad av detta efter den stora satsningen på IT i Skolan - ITiS. Förhoppningsvis kan svenska elever på sikt också få del av billig och bra utrustning som gör dem motiverade att använda datorer och konkurrenskraftiga i vår globala värld.

Bildkälla: MIT Medialab


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips