Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-25

 

Nu utses Årets Sajt snart

InternetWorld arrangerar för nionde året i rad tävlingen TOPP100 - Sveriges Bästa Sajter. Det finns tio olika tävlingsklasser och det kan vara intressant att titta på vad som anses vara riktigt bra webbutformning.

Svenska sajter och sajter med svenskt innehåll har granskats utifrån fem huvudkriterier:
1. Hur de utnyttjar internet på en nyskapande sätt.
2. Redaktionell kvalitet.
3. Struktur, navigering.
4. Design.
5. Tydlighet i avsändare.

Vad är det som utmärker de nominerade sajterna? Du hittar dem i artikeln. Vem som vinner i varje klass får vi veta den 9 juni.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips